Làm thế nào để quản lý nhiều máy chủ từ xa trên Windows 8.1?

Làm thế nào để quản lý nhiều máy chủ từ xa trên Windows 8.1?

Giới thiệu công cụ Remote Server Administration Tools (viết tắt là RSAT) cho Windows 8.1. Quản lí máy chủ từ xa thông qua các ứng…

Xem thêm Làm thế nào để quản lý nhiều máy chủ từ xa trên Windows 8.1?