Có nên chuyển nhà hay mua nhà mới vào tháng cô hôn?

Theo dân gian, tháng 7 âm lịch thường được gọi là tháng “cô hồn”, tháng không đem lại may mắn. Văn hóa tâm linh của người Việt vốn rất phong phú và chịu ảnh hưởng mạnh bởi văn hóa Trung Quốc từ thời xa xưa. Trong đó yếu tố tâm linh trong đời sống người…

Thời điểm nào nên cúng Rằm tháng 7?

Theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam, tháng 7, nhiều gia đình thường làm lễ Xá tội vong nhân và lễ Vu Lan. Hai lễ này đều rơi vào ngày Rằm tháng 7 âm lịch nên nhiều người không biết cúng thời điểm nào thích hợp. Bài văn khấn cúng cô hồn chuẩn không cần…