Nhà ở thuê, có cần cúng cô hồn không?

Tục lệ cúng cô hồn vào rằm tháng 7 là điều không thể thiếu trong mỗi gia đình người Việt. Nhưng nhà chính chủ thì chẳng có gì phải bàn. Vậy người đang ở nhà thuê có cần hay nên cúng cô hồn hay không? Trước những băn khoăn của nhiều bạn đọc về việc…