Một số plugin WordPress nên cài đặt và hướng dẫn cấu hình

Trong bài viết giới thiệu các plugin nên có cho WordPress của mình đã chỉ ra các plugin rất thông dụng và hữu ích mà bạn cần cài cho bất cứ website nào sử dụng WordPress. Nhưng có một vấn đề là các plugin đó mình chưa có hướng dẫn cụ thể nào nên đôi…