Cách xem lại những tin nhắn cũ bạn đã gửi đi trên Facebook.

Nếu bạn đã là người dùng Facebook thì chắc hẳn sẽ có nhiều người bạn mới quen cho đến bạn quen lâu trên Facebook. Sẽ có một ngày các bạn muốn ngồi ôn lại kỉ niệm và đọc lại tin nhắn cũ của mình đã gửi đi trên Facebook. Việc tìm lại cả nghìn tin…