Kinh nghiệm lái xe máy an toàn ngày mưa bão

Cơn bão số 1 vừa đi qua đã gây nhiều thiệt hại về người và của. Trong những ngày tới, hoàn lưu bão vẫn còn nên thời tiết những ngày mưa bão cũng rất phức tạp. Thời tiết là vậy nhưng công việc thì ai cũng cần đảm bảo. Để giúp bạn thích nghi và…