Những lý do không nên sống thử trước hôn nhân

Xã hội ngày càng có cái nhìn thoáng hơn về tình dục trước hôn nhân, nhưng đó không có nghĩa là ủng hộ cho việc sống thử của giới trẻ, nhất là sẽ thiệt thòi cho phái nữ. Khi yêu thì yêu hết mình, trọn vẹn với tình yêu là lối suy nghĩ của giới…