Cách cài đặt Apache, MySQL 5.5, PHP 5.5 trên CentOS và Fedora

Trong bài viết này LamTheNao.com xin hướng dẫn các bạn cách cài đặt Apache Server và MySQL 5.5.32 và PHP 5.5.0 trên các nền tảng Server: RHEL 6.4/6.3/6.2/6.1/6.0/5.9/5.8/5.6 , CentOS 6.4 / 6.3/6.2/6.1/6.0/5.9/5.8/5.6 và Fedora 12,13,14,15,16,17,18,19. Sử dụng Remi repository qua công cụ Yum. Apache là gì? Apache hay là chương trình máy chủ HTTP…