Tạo backlink với anchor text như thế nào là hợp lý

Trước năm 2013, chiến thuật xây dựng backlink (hay còn gọi là đi build link) của đa số SEOers Việt Nam là cứ mang link đi rải diễn đàn, rồi comment blog. Lúc đó đúng là có hiệu quả để tăng thứ hạng của từ khóa. Nhưng đến hiện tại, tôi nghĩ cả về sau…

Xây dựng backlink từ Profile mạng xã hội: PR8-10

Xây dựng backlink là rất quan trọng trong quá trình ranking từ khóa. Đây không phải lấy link theo hình thức link trong nội dung, mà là tạo link trong phần profile của các website có trong list bên dưới. Main Domain PageRank (PR) Anchor Text Dofollow / Nofollow http://www.mozilla.org 9 YES Dofollow/Nofollow http://www.google.com 9…