Cách tìm và thay đổi mật khẩu của mạng không dây trên các thiết bị TP-LINK

Bởi Tâm
Spread the love

Thế Nào hôm nay xin hướng dẫn các bạn cách tìm và thay đổi mật khẩu của mạng không dây trên các thiết bị TP-LINK

Phần 1: Các bộ định tuyển 11N và AP

Độ khó: 5/10

Đối với các bộ định tuyến không dây chuẩn 11N và AP như TL-WR740N&TL-WA701ND, bạn vui lòng tham khảo cách làm như các bước sau:

1. Đăng nhập vào router và AP

Làm thế nào để đăng nhập vào trang quản lý của TP-LINK wireless router

2.

Click Wireless ->Wireless Security để tới trang bảo mật, Bạn kiểm tra các lựa chọn của mình

Nếu là WEP, thì password thường sử dụng là key 1

Nếu WPA-PSK/WPA2-PSK, thì mật khẩu ở ô PSK Password

Nếu bạn đã thay đổi mật khẩu, thì bấm Save để lưu lại

Cấu hình wifi TP-LINK

3.

Khởi động lại Router&AP (Chỉ khi bạn đã thay đổi mật khẩu thôi nhé)

Cấu hình wifi TP-LINK

Phần 2: Wireless G Router

Độ khó: 5/10

[intro]Đối vơi các bộ định tuyến không dây 11G như TL-WR340G, các bước thực hiện như sau :[/intro]

1. Đăng nhập vào router và AP

Làm thế nào để đăng nhập vào trang quản lý của TP-LINK wireless router

2.

Click Wireless ->Wireless Settings. Bạn có thể thấy Enable Wireless Security ở giữa trang. Nếu bạn không kiểm tra nữa, vui lòng click vào ô Enable Wireless Security

Dành cho WPA-PSK/WPA2-PSK:

Cấu hình wifi TP-LINK

Dành cho WEP

Cấu hình wifi TP-LINK

3.

Khởi động lại router nếu như bạn đã thay đổi password

Cấu hình wifi TP-LINK

Phần 3: Wireless G AP

Độ khó: 5/10

[intro]Đối với các wireless G AP như TL-WA501G, thì làm theo các bước sau:[/intro]

1. Đăng nhập vào router và AP

Làm thế nào để đăng nhập vào trang quản lý của TP-LINK wireless router

2.

Click Wireless ->Security Settings tới trang bảo mật để kiểm tra

nếu nó là WEP, bạn thường sử dụng password là key 1

Nếu nó là WPA-PSK/WPA2-PSK, thì password ở ô PSK Password

Nếu bạn đã thay đổi password, thì click nút Save để lưu lại

Cấu hình wifi TP-LINK

3.

Khởi động lại router nếu như bạn đã thay đổi password.

Cấu hình wifi TP-LINK

Phần 4: Wireless ADSL Modem Router

Độ khó: 5/10

[intro]Nếu bạn có các modem Trendchip như TD-W8901G/TD-W8951ND/TD-W8961ND thì vui lòng làm theo các bước sau[/intro]

1. Đăng nhập vào router và AP

Làm thế nào để đăng nhập vào trang quản lý của TP-LINK wireless router

2.

Click Interface Setup->Wireless, bạn có thể thấy Pre-Shared Key hoặc Key#1.1

Pre-Shared Key:

Cấu hình wifi TP-LINK

Key#1:

Cấu hình wifi TP-LINK

3.

Khởi động lại modem nếu như bạn đã thay đổi password cho nó, Click Advanced Setup->SysRestart để khởi động lại các thiết lập hiện hành

Phần 5: Đối với bộ định tuyến TD-W8960N (Brodcom)

Độ khó: 5/10

1. Đăng nhập vào router và AP

Làm thế nào để đăng nhập vào trang quản lý của TP-LINK wireless router

2.

Click Wireless->Security, bạn sẽ thấy các khóa :

Cấu hình wifi TP-LINK

Có thể là WPA Pre-Shared Key thì

Cấu hình wifi TP-LINK

Hoặc Network Key 1 thì

Cấu hình wifi TP-LINK

3.

Click Management ->Reboot để khởi động lại modem nếu như bạn đã thay đổi password của nó

Cấu hình wifi TP-LINK