Cách cài đặt Apache, MySQL 5.5, PHP 5.5 trên CentOS và Fedora

Trong bài viết này LamTheNao.com xin hướng dẫn các bạn cách cài đặt Apache Server và MySQL 5.5.32 và PHP 5.5.0 trên các nền tảng Server: RHEL 6.4/6.3/6.2/6.1/6.0/5.9/5.8/5.6 , CentOS 6.4 / 6.3/6.2/6.1/6.0/5.9/5.8/5.6 và Fedora 12,13,14,15,16,17,18,19. Sử dụng Remi repository qua công cụ Yum. Apache là gì? Apache hay là chương trình máy chủ HTTP…

Cách cài đặt LAMP (Apache, Mysql, PHP,…) lên VPS DigitalOcean

Trong bài hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn cách khởi tạo một VPS tại DigitalOcean. Bài hôm nay mình sẽ đi vào chi tiết hơn, cụ thể là việc cài đặt các dịch vụ (service) dùng để chạy web: PHP và các module cần thiết, MySQL, Apache (HTTPD) và phpMyAdmin dùng để quản…

Hướng dẫn cách add thêm tên miền vào VPS DigitalOcean

Trong bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cách đăng ký và khởi tạo vps tại DigitalOcean và cài đặt php – mysql lên vps linux (centos, fedora,…). Bạn đã có thể cài đặt và sử dụng vps thành công. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách add thêm tên…